{"id":12,"name":"przedmiot-dzialalnosci","title":"Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci","desc":"","header":"Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci","lead":"","keywords":"","changes":"dodanie informacji","menu":"","path":"\/przedmiot-dzialalnosci.html","url":"\/przedmiot-dzialalnosci.html","infoOwner":"Jednostka 3","dateFirstPublicate":"2021-08-12 09:31:35","dateLastVersionPublicate":"2022-11-04 12:02:07","dateAvailableFrom":"2021-08-12 09:31:11","dateAvailableTo":"","type":"jednostki_Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"93bb94fe-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"SectionDescription","name":"","description":"Zajawka sekcji","content":[]},{"id":"93bbe8e3-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Przedmiot dzia\u0142alno\u015bci"}},{"id":"93bc435c-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"PageDescription","name":"","description":"Zajawka strony","content":[]},{"id":"93bcef8e-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EMISJA MUZEUM \u015aL\u0104SKIEGO\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZobowi\u0105zane dziedzictwem regionu, dynamik\u0105 jego dziej\u00f3w, wielokulturowo\u015bci\u0105 i\u00a0wiod\u0105c\u0105 rol\u0105 przemys\u0142u, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i\u00a0artystycznego,\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EMuzeum \u015al\u0105skie podejmuje si\u0119 misji kreowania przestrzeni dla dialogu z\u00a0przesz\u0142o\u015bci\u0105 i\u00a0dokonaniami wsp\u00f3\u0142czesno\u015bci w\u00a0celu g\u0142\u0119bszego poznawania \u015al\u0105ska, Polski i\u00a0Europy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ETRYB DZIA\u0141ANIA\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cdiv\u003EMuzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udost\u0119pnia i\u00a0upowszechnia dobra kultury w\u00a0zakresie sztuki polskiej i\u00a0obcej, etnografii, archeologii, historii oraz\u00a0scenografii polskiej, prowadzi badania naukowe i\u00a0dzia\u0142alno\u015b\u0107 edukacyjn\u0105 w\u00a0zakresie wymienionych dyscyplin.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E\u003Cstrong\u003E\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E1. Muzeum realizuje zadania, o\u00a0kt\u00f3rych mowa powy\u017cej w\u00a0szczeg\u00f3lno\u015bci przez:\u003C\/div\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Egromadzenie zabytk\u00f3w w\u00a0statutowo okre\u015blonym zakresie,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzechowywanie zbior\u00f3w w\u00a0warunkach zapewniaj\u0105cych im w\u0142a\u015bciwy stan zachowania i\u00a0bezpiecze\u0144stwo,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekonserwacj\u0119 zbior\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eorganizowanie wystaw sta\u0142ych, czasowych i\u00a0objazdowych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eorganizowanie bada\u0144 naukowych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eorganizowanie i\u00a0prowadzenie dzia\u0142alno\u015bci edukacyjnej, kulturalno-o\u015bwiatowej i\u00a0popularyzatorskiej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eudost\u0119pnianie zbior\u00f3w dla cel\u00f3w naukowych, edukacyjnych i\u00a0ekspozycyjnych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekatalogowanie i\u00a0naukowe opracowywanie zgromadzonych zbior\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzenie dzia\u0142alno\u015bci wydawniczej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzenie biblioteki z\u00a0zakresu dyscyplin reprezentowanych w\u00a0Muzeum,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprowadzenie ewidencji i\u00a0inwentaryzacji zabytk\u00f3w.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cdiv\u003E2. Muzeum mo\u017ce wspiera\u0107 i\u00a0prowadzi\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107 artystyczn\u0105 i\u00a0upowszechniaj\u0105c\u0105 kultur\u0119 oraz\u00a0promocj\u0119 warto\u015bciowych dokona\u0144 i\u00a0inicjatyw kulturalnych.\u003C\/div\u003E\n\u003Cdiv\u003E3. Dla realizacji cel\u00f3w statutowych Muzeum mo\u017ce wsp\u00f3\u0142dzia\u0142a\u0107 z\u00a0osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz\u00a0jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj\u0105cymi osobowo\u015bci prawnej.\u003C\/div\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"93bd42ce-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"Gallery","name":"Galeria","description":"Galeria"},{"id":"93bd956b-7312-11e9-90c1-000c290e6fc2","type":"Attachment","name":"Za\u0142\u0105czniki","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/16\/18\/Regulamin+korzystania+z+ogrodu+spo%25C5%2582ecznego+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"beb7d267108da393248859fe2477bacd.pdf","size":"90.65 KB"},{"src":"\/resource\/16\/24\/Regulamin+korzystania+z+parking%25C3%25B3w+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"05dbb443a5c0fe9f289d00440e169334.pdf","size":"89.22 KB"},{"src":"\/resource\/16\/23\/Regulamin+korzystania+z+szafek+depozytowych+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"cf6ad821df0d32661763bc75b12b0ce3.pdf","size":"69.34 KB"},{"src":"\/resource\/16\/17\/Regulamin+korzystania+z+szatni.pdf","extension":"PDF","name":"940b4c9e49131f0d7f0c8334d5037131.pdf","size":"135.56 KB"},{"src":"\/resource\/16\/19\/Regulamin+korzystania+z+wie%25C5%25BCy+widokowej.pdf","extension":"PDF","name":"e4391447329edeb37d5f2892f56ba6fd.pdf","size":"78.88 KB"},{"src":"\/resource\/16\/20\/Regulamin+korzystania+z+zewn%25C4%2599trznego+terenu+parkowego+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"06b29b7627aea8178d72cd27e7fa901d.pdf","size":"72.57 KB"},{"src":"\/resource\/16\/22\/Regulamin+przebywania+w+budynkach+M%25C5%259A+i+zwiedzania+wystaw.pdf","extension":"PDF","name":"e6aa07d506c82a38077789d5e05b190d.pdf","size":"70.71 KB"},{"src":"\/resource\/16\/21\/Regulamin+sprzeda%25C5%25BCy+bilet%25C3%25B3w+do+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"b6a957551bc1386fb0c2aa96358b6449.pdf","size":"113.97 KB"},{"src":"\/resource\/16\/25\/Szczeg%25C3%25B3%25C5%2582owe+warunki+korzystania+z+us%25C5%2582ug+Muzeum+%25C5%259Al%25C4%2585skiego.pdf","extension":"PDF","name":"9032a2bc13fbca372935ffe00b5537ef.pdf","size":"80.84 KB"}]}]}