Kontakt

Muzeum Śląskie
40-205 Katowice
ul. T. Dobrowolskiego 1

kasy: +48 32 213 08 70
recepcja: + 48 32 779 93 00
fax: 32 779 93 67
www.muzeumslaskie.pl

Nr konta: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131
NIP: 634-23-11-686
REGON: 001094121
Rejestr zabytków: nr. A/306/10 z dn. 3.10.1983r.
Nr w Państwowym Rejestrze Muzeów: PRM/86/ 06 z dn. 07.07.2006 r.

Numer rejestru instytucji kultury Muzeum Śląskiego:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 17.II.1992r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury oraz na podst. art. 145 ust. 3 ustawy z dn. 24.VII.1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, księdze rejestrowej nadano numer RIK – M/12/99.

 

Dyrektor: Maria Czarnecka
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Kancelaria czynna: poniedziałek-piątek – 7.00-15.00

Zastępca dyrektora: dr Karol Makles
e-mail: k.makles@muzeumslaskie.pl

Pełnomocnik dyrektora ds. administracyjnych i procesów biznesowych: dr Agnieszka Dec-Michalska
e-mail: a.dec-michalska@muzeumslaskie.pl 
tel.: 32 779 93 13

Główny księgowy: Agata Starzykowska
e-mail: a.starzykowska@muzeumslaskie.pl
tel.: 32 77 99 335

 

Sekretariat:
Kierownik Kancelarii: Monika Jeziorska
tel.: 32 779 93 02
e-mail: m.jeziorska@muzeumslaskie.pl
Specjalista ds. koordynacji działań merytorycznych : Karolina Czech
e-mail: k.czech@muzeumslaskie.pl


Oddział Muzeum Śląskiego Centrum Scenografii Polskiej:

ul. T. Dobrowolskiego 1

Kustosz, pełnomocnik dyrektora ds. Centrum Scenografii Polskiej:  Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
tel.: 32 213 08 13
e-mail: scenografia@muzeumslaskie.pl

___

Dział Archeologii
kierownik: Małgorzata Kurgan-Przybylska
tel.: 32 779 93 28
e-mail: archeologia@muzeumslaskie.pl

Pracownia archeologiczna
kierownik: Małgorzata Kurgan-Przybylska
tel.: 32 779 93 28

Pracownia archeozoologiczna
starszy kustosz: dr Maria Renata Abłamowicz
tel.: 32 779 93 53

Pracownia archeobotaniczna
kustosz: Agata Sady-Bugajska
tel.: 32 779 93 77

Dział Etnografii
kierownik: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko
tel.: 32 779 93 12
e-mail: etnografia@muzeumslaskie.pl

Dział Historii
kierownik: Beata Lisicka
tel.: 32 779 93 83
e-mail: historia@muzeumslaskie.pl

Pracownia Przemysłu Śląskiego
adiunkt: Piotr Rygus
tel.: 32 213 08 34
e-mail: historia.przemyslu@muzeumslaskie.pl

Pracownia Powstań Śląskich
kustosz: dr Paweł Parys
tel.: 32 779 93 43
e-mail: historia.powstan@muzeumslaskie.pl

Dział Sztuki
kierownik: dr Michał Burdziński
tel.: 32 779 93 57
e-mail: sztuka@muzeumslaskie.pl

Dział Plastyki Nieprofesjonalnej
kierownik: Sonia Wilk
tel.: 32 213 08 12
e-mail: plastyka.nieprofesjonalna@muzeumslaskie.pl

Dział Dokumentacji Mechanicznej
e-mail: dokumentacja.mechaniczna@muzeumslaskie.pl

Dział Oświatowy
kierownik: Beata Grochowska
tel.: 32 779 93 16
e-mail: oswiata@muzeumslaskie.pl

Biblioteka
kierownik: Justyna Długosz
tel.: 32 779 93 51
e-mail: biblioteka@muzeumslaskie.pl

Pracownia Konserwacji Zabytków
kierownik: Anna Ucieklak
tel.: 32 779 93 87, 32 779 93 64
e-mail: konserwacja@muzeumslaskie.pl

Dział Finansowo-Księgowy
główny księgowy: Agata Starzykowska
tel.: 32 77 99 335
e-mail: finanse@muzeumslaskie.pl

Jednostka Realizująca projekt
kierownik: Łukasz Dziąbek
tel.: 32 213 08 28
e-mail: jrp@muzeumslaskie.pl

Pracownia Reprodukcji Cyfrowej i Mechanicznej
kierownik: Jacek Mężyk
tel.: 32 779 93 68
e-mail: digitalizacja@muzeumslaskie.pl

Dział Wystawienniczy
kierownik: Paweł Żelichowski
tel.: 32 77 99 329
e-mail: wystawienniczy@muzeumslaskie.pl

Dział Wydawniczy
kierownik: Bernadeta Stalmach
tel.: 32 213 08 05
e-mail: wydawnictwo@muzeumslaskie.pl

Dział Marketingu
zastępca kierownika: dr Magdalena Bartkiewicz – Podgórska
tel.: 32 779 93 69
e-mail: marketing@muzeumslaskie.pl

Inwentaryzator Muzeum
główny Inwentaryzator: Agnieszka Sowa
tel.: 32 779 93 60, 504 269 207
e-mail: inwentaryzacja@muzeumslaskie.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
kierownik: Katarzyna Szędzielorz
tel.: 32 77 99 366
e-mail: administracja@muzeumslaskie.pl

Specjalista ds. ochrony
główny specjalista bezpieczeństwa i ochrony: Mirosław Kulawik
tel. 32 213 08 75
e-mail: bezpieczenstwo@muzeumslaskie.pl

Specjalista ds. kadr i płac
kierownik: Joanna Dobrasz
tel.: 32 213 08 10
e-mail: kadry@muzeumslaskie.pl

Główny specjalista ds. BHP
Rafał Chojowski
tel.: 32 779 93 23
e-mail: bhp@muzeumslaskie.pl

Specjalista ds. zamówień publicznych
główny specjalista zamówień publicznych: Wojciech Walczak
tel.: 32 213 08 66
e-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl

Inspektor Ochrony Danych
specjalista ds. ochrony danych osobowych i ładu organizacyjnego
Magdalena Kubańda-Sasiak
tel.: 32 77 99 325
e-mail: m.kubanda-sasiak@muzeumslaskie.pl

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Kasa: +48 (32) 213 08 70
Recepcja: +48 (32) 779 93 00
tel./fax: +48 (32) 779 93 67

e-mail:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

NIP: 6342311686
REGON: 001094121

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony