Przedmiot działalności

MISJA MUZEUM ŚLĄSKIEGO

Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego,

Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.

 

TRYB DZIAŁANIA

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie sztuki polskiej i obcej, etnografii, archeologii, historii oraz scenografii polskiej, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin.
 
1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa powyżej w szczególności przez:
 1. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
 2. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo,
 3. konserwację zbiorów,
 4. organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 5. organizowanie badań naukowych,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalno-oświatowej i popularyzatorskiej,
 7. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,
 8. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej,
 10. prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,
 11. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji zabytków.
2. Muzeum może wspierać i prowadzić działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę oraz promocję wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych.
3. Dla realizacji celów statutowych Muzeum może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

 

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Kasa: +48 (32) 213 08 70
Recepcja: +48 (32) 779 93 00
tel./fax: +48 (32) 779 93 67

e-mail:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

NIP: 6342311686
REGON: 001094121

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1123

Powrót na początek strony