Kompleksowa produkcja i realizacja wydarzenia „Solar Festiwal. Sztuka dla dobrostanu człowieka”, znak sprawy: SK.2611.1.2024

Tytuł zamówienia Kompleksowa produkcja i realizacja wydarzenia „Solar Festiwal. Sztuka dla dobrostanu człowieka” znak sprawy: SK.2611.1.2024
Data ogłoszenia 2024-02-23
Status zamówienia aktualne

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania, zostanie udzielone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z jednym Wykonawcą, zgodnie z „Regulaminem udzielania i realizacji zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach nr 61/2021 z dnia 25.08.2021 r.,

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Kasa: +48 (32) 213 08 70
Recepcja: +48 (32) 779 93 00
tel./fax: +48 (32) 779 93 67

e-mail:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

NIP: 6342311686
REGON: 001094121

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 609

Powrót na początek strony