Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: Nasza kopalnia. 200 lat kopalni „Katowice” „(Ferdynand)”

Tytuł zamówienia Wykonanie, dostawa, montaż i demontaż scenografii do wystawy: Nasza kopalnia. 200 lat kopalni „Katowice” „(Ferdynand)”
Data ogłoszenia 2023-07-10
Status zamówienia aktualne

Znak sprawy: DW-MD-261-2/23

Zamówienie jest udzielne na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2) Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego, zgodnie z „Regulaminem udzielania i realizacji zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, a których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych”, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach nr 61/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r., dalej „Regulamin”.

Zaproszenie do składania ofert zawierające warunki zamówienia wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zostało zamieszczone na Platformie zakupowej pod likiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/791504 

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Kasa: +48 (32) 213 08 70
Recepcja: +48 (32) 779 93 00
tel./fax: +48 (32) 779 93 67

e-mail:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

NIP: 6342311686
REGON: 001094121

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 124

Powrót na początek strony