Informacje o jednostce

Muzeum Śląskie w Katowicach jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna przez Województwo Śląskie i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, działającą w szczególności na podstawie:
1)          ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. nr 5, poz.24, z 1997 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą o muzeach",
2)          ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą",
3)          ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576 z 1998 r. z późniejszymi zmianami),
4)          umowy z dnia 15 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Śląskiego w Katowicach, zwanej dalej „Umową",
5)          Statutu Muzeum Śląskiego w Katowicach (Załącznik do uchwały Nr III/58/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 roku)
 
Siedzibą Muzeum jest miasto Katowice, a terenem działania obszar województwa śląskiego. Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie, pod numerem RIK – M/12/99. Organizatorami Muzeum są Województwo Śląskie i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Śląskiego.

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Kasa: +48 (32) 213 08 70
Recepcja: +48 (32) 779 93 00
tel./fax: +48 (32) 779 93 67

e-mail:
dyrekcja@muzeumslaskie.pl

NIP: 6342311686
REGON: 001094121

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony